Oud papier inzameling

Ophalen oud papier stopt per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 stopt de Bornse Harmonie met het ophalen van oud papier in de wijken. Dit heeft te maken met een al jarenlang teruglopend aantal vrijwilligers en een toenemende vergrijzing binnen onze muziekvereniging. Tevens was de veiligheid van de vrijwilligers die het papier ophalen niet altijd meer te garanderen en verder is ophalen van oud papier lichamelijk zwaar werk en ergonomisch niet meer verantwoord. Afgelopen maand hebben wij dan ook in overleg met de gemeente moeten besluiten om te stoppen met het ophalen van oud papier. Ook het project ‘Stichting Borne Werkt’ stopt waardoor het oud papier op de locaties ’t Dijkhuis, De Aak, De Schoener, Ligthart, de Dorsmolen, de Wanne en in Hertme niet meer kan worden opgehaald. Wat zijn dan de alternatieven? Het is mogelijk om het oud papier 24/7 zelf weg te brengen naar onze containers aan de Weideweg 1 (Bornse Harmonie) of bij onze collega’s van het Stedelijk Orkest aan de Burenweg 5. Deze terreinen worden door onze beveiligingscamera’s bewaakt zodat wij deze 24/7 in de gaten kunnen houden of de containers vol zijn en of onze terreinen er nog netjes bij liggen. Uiteraard proberen hiermee ook illegale dumpingen te voorkomen. Bij het storten van ander materiaal dan oud papier zal aangifte worden gedaan bij de politie. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons mail adres oudpapier@bornseharmonie.nl. Wij zullen ervoor zorgdragen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Ophalen oud papier tijdens de jaarwisseling

Op Oudejaarsdag zondag 31 december en Nieuwjaarsdag maandag 1 januari zijn wij gesloten voor het brengen van oud papier. Dinsdag 2 januari 2024 zijn wij weer normaal geopend. Wij heten u dan ook in het nieuwe jaar weer harte welkom. Wij wensen u een goede jaarwisseling.

Wegbrengen oud papier

Ook is het mogelijk om het oud papier zelf weg te brengen naar onze containers aan de Weideweg 1 (Bornse Harmonie) in Borne of bij onze collega’s van het Stedelijk Orkest Borne aan de Burenweg 5 in Borne. De terreinen zijn de gehele dag geopend. In verband met ongewenste dumpingen van afval in het verleden zijn bewakingscamera’s geplaatst. Bij het storten van ander materiaal wordt aangifte gedaan bij de politie.

X