Geschiedenis

1926 - 1945

Voorgeschiedenis
In 1906 werden de muziekverenigingen ‘Ons Genoegen’ (1896) en ‘Eensgezindheid’ (1904) samengevoegd tot één vereniging met de naam ‘Bornsche Harmonie’. Dit is de voorloper van de huidige vereniging. De pastoor van Borne destijds wilde echter dat de katholieken overgingen naar de in 1921 opgerichte RK “St. Stephanus” (voorloper Stedelijk Orkest Borne). Hierdoor werd deze “Bornsche Harmonie” rond 1924 weer opgeheven.

 

Deze foto uit 1928 is de oudste ons bekende opname van de Bornsche Harmonie

1926 Het (nieuwe) begin
Een groep van 7 personen waaronder Jan van Munster, welke gespeeld hebben in verschillende opgeheven harmonieën, gaven de stoot tot wederoprichting van de ‘Bornsche Harmonie’. In 1927 werd reeds deelgenomen aan het eerste concours in Kampen. Daar werd onder de eerste dirigent Karel van Gelder een 1e prijs behaald. Notulen vermelden de aanschaf van een klarinetkop waarvoor in 1928 f 2,- moest worden betaald. De penningmeester had in dat jaar een batig saldo te melden van f 45,86. Dirigent van Gelder werkte kosteloos voor de harmonie en de contributie bedroeg f 0,40 per week.

1931 Vijf jaar na de oprichting 

+/- 1932 Op het toenmalige voetbalveld van Borne


In dit jaar promoveerde de Bornsche Harmonie naar de afdeling uitmuntendheid. In de Bornsche Courant van 1 augustus 1931 staat te lezen:
’s Zondags moest de Bornsche Harmonie haar kunnen tonen op het muziekconcours te Uchelen. Kapelmeester v. Gelder en zijn mannen hadden een goede dag. Een eerste prijs met 104 punten. Het is een groote prestatie in bijna 5 jaar tijds van onder den muzikalen ladder tot zo’n hoogte te klimmen. De ontvangstcomm. waarvan de heer Jac. Spanjaard de tolk was, feliciteerde directeur en leden met het groote succes en bood een lauwerkrans aan. Deze kreeg een mooie plek aan het vaandel.

1936 10 jaar

+/- 1938 De pauken werken in 1935 aangeschaft

Rondgang door Borne op 26 september 1936 ter ere van de verloving van prinses Juliana met prins Bernhard. Naar aanleiding van de huwelijksvoltrekking op 7 januari 1937 liep de Harmonie ’s middags en
’s avonds door Borne.

Ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van H.K.H. Wilhelmina in 1938 klauterden de muzikanten de trappen op van de stoftoren van de firma Spanjaard, vanwaar ’s morgens om 8 uur koraalmuziek werd gespeeld. Alle kinderen van alle scholen deden mee aan een kleppermars voor het gemeentehuis, een groots gebeuren. Vanwege de slechte tijd voor de oorlog werd de contributie verlaagd naar f 0,25 per week.

Statiefoto gemaakt in 1938 ter gelegenheid van 12 1/2 jaar Bornsche Harmonie

 

1941 15 jaar
De heer Lichtenberg werd in 1941 tot voorzitter gekozen. De heer Wigger nam de dirigeerstok over, voor een salaris van f 35,- per maand.

Er staat te lezen in de Bornsche Courant van zaterdag 19 april 1941:
De burgemeester memoreerde op de receptie dat de Harmonie in niet geringe mate heeft meegewerkt tot heil der gemeente. Er kan geen feestelijkheid zijn of zij verleende haar medewerking.

Helaas kon hier in de oorlogsjaren niet meer aan worden voldaan, omdat de bezetter alle culturele activiteiten voor eigen eer en glorie gebruikte.
Daarom is er na 1941 in de oorlogstijd niet meer gemusiceerd. De leden hielden wel contact, zodat de instrumenten in mei 1945 weer konden worden ingeblazen.
Na de oorlog bleef de harmonie ten dienste staan van en haar culturele inbreng hebben in de Bornse gemeenschap.

1946 - 1965

1946 20 jaar
Voor financiële steun werd de ‘Supporters Vereniging’ opgericht. Een grote steunpilaar!
In 1948 werd de heer Iman Landheer als dirigent aangesteld. Met deze dirigent, die 18 jaar bij de Harmonie is gebleven, werd het allerhoogste muzikale peil bereikt. In 1951 werd de federatievlag in de vaandelafdeling mee naar Borne genomen. De vele wimpels die hieraan zijn komen te hangen, sieren nu de muren van ons clubhuis.
In 1949 ging ook de drumband voor het eerst naar het concours, met 8 personen. Zij haalde een eerste prijs onder leiding van de heer F. Hondebrink. Ook daarna werden onder zijn leiding vele eerste prijzen in de wacht gesleept.

1951 25 jaar 

1951 Samen met de gymnastes van de gymvereniging D.O.O. uit Borne

In 1952 had de Harmonie ook een signaalhoorn-groep. Een bijzondere uitbreiding voor de optredens op straat. Bij deze ’trompetten’ ontbreken de ventielen.

Door de supportersvereniging werden dit jubileumjaar de eerste uniformen aangeboden. Dè gelegenheid om een statie-foto te laten maken. In 1952 werd in Beltrum deelgenomen aan een concours. Hier werd het hoogste aantal punten behaald van Nederland: 118 punten.

De componist van het verplicht te spelen werk, de heer Gerard Boedijn zat die dag zelf in de jury. Hij vond de uitvoering van zijn werk, ‘De Landelijke Suite’, exact zoals hij het had bedoeld.

In opdracht van de Harmonie werd een film opgenomen over Borne. Vele verenigingen, scholen, buurten en personen werkten hieraan mee. In deze jaren spande de Supporters Vereniging zich op allerlei manieren in om geld te vergaren.

Zo moesten er bij Spanjaard hulzen worden uitgezocht door de vrouwen van de leden. Hieruit ontstond toen ‘de Hulzenclub’. Ook speelgoed werd ingepakt en puzzels bij de cartonnagefabriek van de firma Boom. Verder werden lompen ingezameld naast het ook toen al overbekende oud papier.

1956 30 jaar
Bij het 30-jarig bestaan werden door de supporters enkele klarinetten aangeboden. Op uitnodiging van ons bestuur kwam de Engelse brassband ‘The Fodens Motor Works Band’ een groots concert verzorgen in de grote kantine van Spanjaard.

Vele plannen om te komen tot een eigen clubgebouw moesten helaas weer in de prullenmand verdwijnen. Dat bleef een doel om na te streven.

1961 35 jaar
Op uitnodiging ging de Bornse Harmonie naar Lisse en Sassenheim om het bloemencorso muzikaal te begeleiden.

Op 4 juni 1961 haalde het tamboerkorps in Almelo een 2e prijs onder leiding van instructeur W.Loo.

1966 - 1985

1966 40 jaar
Citaat uit de notulen: Daar het niet meer te doen is oud papier met de bakfiets op te halen, werd besloten een bestelauto aan te schaffen.

1971 45 jaar

De majorettes in 1972

De Heui Bloazers in 1973

In dit jaar ontstond de taptoe bandstad, gehouden op het marktplein. Een goed initiatief van de Bornse Harmonie.

Omdat de Bornse Harmonie beschikte over ‘hoge stemming’ instrumenten, welke ook nog in slechte staat verkeerden, werd besloten om over te gaan tot aanschaf van een geheel nieuw instrumentarium. Het overgaan op de inmiddels vrijwel overal gebruikte ‘lage stemming’, ongeveer een halve toon lager, was ook noodzakelijk om samen te kunnen spelen met andere korpsen. De kasbodem van de supporters liep een behoorlijk gat op.

Het eerste majorettenpeloton kwam van de grond, een uitbreiding van het showelement zeker voor de taptoe’s. In 1972 gingen zij voor het eerst mee op straat.

In 1975 was het tijd om weer te verschijnen in een nieuw uniform. Donkerblauw werd ingeruild voor lichtblauw.
De uit harmonieleden bestaande Egerländer kapel ‘de Heui Bloazers’ ging meerdere jaren naar een kapellenconcours, waar ze steeds goed presteerde. Mogelijk komen er weer nieuwe impulsen om zo’n kapel nieuw leven in te bloazen.

1976 50 jaar
Naar aanleiding van deze verjaardag werd de Wierdense Revue met Graads, Dika en Moo naar Borne gehaald. Een volle zaal was het gevolg.

De heer H. Kwast, welke 25 jaar voorzitter is geweest, gaf de hamer nu over aan zijn opvolger de heer S. Vos.

De taptoe werd zo langzamerhand het paradepaardje van de Bornse Harmonie. Het marktplein was inmiddels ingeruild voor een voetbalveld van de B.V.V. Borne. En voor de Harmonie was elke taptoe ook weer een hoogstandje om zelf mee te doen. Wat is er veel geoefend om alle loopfiguren er blazend in te krijgen.

In de Bornse Courant geeft de toen 77-jarige oprichter van de Harmonie, de heer J. van Munster zijn ervaringen weer van de oprichting: Samen met Wierda ging ik naar Jacob Spanjaard en wij vroegen hem om medewerking tot het oprichten van een neutrale muziekvereniging. Wij wilden ook graag de muziekinstrumenten hebben die bij hem op zolder lagen opgeslagen. De heer Spanjaard gaf te kennen dat wij met hem alle kanten op konden, maar stelde als voorwaarde, dat de vereniging eerst iets moest presteren.

1981 De drumband in Ponypark Slagharen

+/- 1981 Het orkest in Ponypark Slagharen

Met 14 man ging de jonge Bornse Harmonie naar het concours in Kampen en behaalde daar een 1e prijs. De heren Van Munster en Wierda gingen daarna weer naar de heer Spanjaard. De toezegging die men van de fabrieksdirecteur kreeg was, dat men een collecte zou houden en men daarbij dan het eerst bij hem moest komen en daarna het advies kreeg, dan naar broer Karel te gaan en vervolgens naar Izak. Elkeen gaf f 25,- en dat was toen een flinke hand vol geld, aldus Jan van Munster. Later kregen wij ook de beschikking over de op zolder opgeslagen instrumenten, die ondertussen waren verdroogd en een grondige opknapbeurt in Zwolle moesten ondergaan.

1981 55 jaar
Ook in Slagharen zorgden de muzikanten meermalen voor de muzikale opluistering. Voor de jeugd tevens een mooie speeldag.

In 1985 ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Nadat vele hobbels waren overwonnen kon het startschot worden gegeven voor de bouw van een eigen clubgebouw. Aan de Weideweg verrees ‘het Weidehoes’. Een mooi, functioneel, degelijk en aan de geluidshinder voldoend onderkomen voor alle onderdelen van de Bornse Harmonie.

1986 - heden

1986 60 jaar 
In dit jubileumjaar werd een schoolorkesten-festival georganiseerd. Een zeer gewaardeerd en geslaagd initiatief. De krant Tubantia kopte met ‘Festival schoolorkesten voor herhaling vatbaar’.

Verdere hoogtepunten:
Een eerste prijs voor de majorettes tijdens een festival in Almelo.
Een eerste prijs met wimpel voor het tamboerkorps op het KNF concours te Noordwolde.
Koffieconcert in ’t Dijkhuis.
Vier Wijkconcerten.

1991 65 jaar 

De slagwerkgroep van de Bornse Harmonie op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade.

Het jaar 1993 moet worden aangemerkt als het topjaar van onze slagwerkgroep. Op basis van eerdere prestaties, 2e van Nederland in 1992, mochten zij deelnemen aan het Wereld Muziekconcours dat om de vier jaar wordt georganiseerd in Kerkrade, een begrip in de muziekwereld.

Onder leiding van hun instructeur Herman Edellijn behaalde de slagwerkgroep een 2e plaats. Een grootse prestatie na een adembenemend optreden.
1994 is het jaar van het derde uniform. Blauw wordt nu ingewisseld voor rood.

1996 70 jaar 

1996 Statiefoto

In dit jaar werd begonnen met het organiseren van een solistenconcours voor blaas- en slagwerk- muzikanten. Voor enkele leden van de vereniging een goede gelegenheid om hieraan mee te doen. En met veel succes.

Ook werd door TV Oost aandacht besteed aan dit jubileumjaar. Harm oet Riessen kwam op bezoek voor opnames van zijn programma ‘Harms Locafarantana’.

Het jaar 1997 stond in het teken van het internationaal concours dat werd gehouden in het Duitse Brilon. Orkest en slagwerkgroep namen hieraan deel en reisden af naar Hoog Sauerland voor een succesvolle dag.
Beide onderdelen haalden een 1e prijs, de slagwerkgroep zelfs met lof van de jury.

Na het behalen van een eerste prijs in Duitsland ging het orkest in 1998 op concours in Nederland. In theater ‘de Maaspoort’ in Venlo werd onder de huidige dirigent Marcel Bergboer een goede 1e prijs behaald met promotie naar de 2e afdeling. De jury had grote waardering voor ons orkest en sprak in haar kritisch verslag over ‘een harmonie-orkest met zeer grote mogelijkheden’.

2001 75 jaar 

A-orkest in actie tijdens het najaarsconcert in 2000

Dit is het jaar waarin de Bornse harmonie haar 75 jarig bestaan viert. Na deze royale terugblik in vogelvlucht is het noodzakelijk de blik te richten op de toekomst.

Het B-orkest, de kweekvijver voor nieuwe aanwas is sterk groeiend en belooft veel voor de komende tijd. De groei van het B-orkest wordt nog het meest gehinderd door al die leerlingen die hun HaFaBra-diploma’s halen en daarna door mogen stromen naar het A-orkest.

Op het concours in Veenendaal behaalde het A-orkest een eerste prijs.

In het bijzonder moet worden opgemerkt dat ons orkest, dit in tegenstelling tot vele andere orkesten, zich nog steeds geregeld in de Bornse straten laat zien en horen. Buitenoptredens hebben toch iets speciaals, vooral vanwege het bereiken van een groter publiek. Hetgeen dan ook in de laatste 2 jaar goed te merken is aan het aantal nieuwe leden.

Om ook de nieuwe leerlingen het gevoel te geven dat ze bij de Bornse Harmonie horen, is in april 2003 gestart met een 3e orkest, het C-orkest. Zo hebben wij nu het B- en C-orkest als kweekvijver om te zorgen voor een goede aansluiting en doorstroming naar het A-orkest.

Om alle nieuwe leden te voorzien van een instrument kan steeds weer opnieuw een beroep worden gedaan op onze ondersteunende hulptroepen, de supportervereniging. Een onmisbare schakel voor het muzikale gebeuren.

Ook de voorspeelavonden, die door onze vereniging worden georganiseerd, zijn zeer in trek. Hier kan van klein tot groot de vorderingen in prestatie omzetten.

Het jaar 2004 vergde daarnaast veel studie en inspanning om met het A-orkest deel te nemen aan een concours. Dit concours werd gehouden op 21 november in het Muziekcentrum Enschede. Het orkest behaalde hier 85 punten en promoveerde hiermee van de 5e naar de 4e divisie (voorheen 1ste afdeling). Het jaar 2004 werd afgesloten met een kerstconcert.
In het jaar 2005 werd de Bornse Harmonie landskampioen 5e divisie op het topconcours in Musis Sacrum te Arnhem. Daarnaast was er een zeer succesvol zomerconcert samen met het Stedelijk Orkest Borne en een zeer goed bezocht Kerstconcert in de Theresiakerk.

X