Bornse HarmonieLeden


E-mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord aanvragen


Gesponsord door:Lidmaatschap

Aan- en afmelding
Aanmelden voor het lidmaatschap kan op ieder moment; een lidmaatschap gaat in bij aanvang van de eerstvolgende maand. Aanmelden kan alleen schriftelijk via een inschrijfformulier, dat aangevraagd kan worden bij de secretaris (secretaris@bornseharmonie.nl). Na inschrijving worden de volgende bijlagen verstrekt:

 • een huishoudelijk reglement
 • een bruikleenovereenkomst
 • een onderwijsovereenkomst
 • recente uitgave clubblad Weidehoesproat
 • interesselijst voor deelname aan ondersteunende activiteiten.

Afmelden kan alleen schriftelijk aan de secretaris/ledenadministratie op twee momenten per jaar, te weten per 1 februari en 1 augustus. Hiervoor dient een apart formulier ingevuld te worden.

Betalingen
Contributies worden maandelijks via automatische incasso door de penningmeester geïnd. Opleidingskosten worden in principe in 10 maandelijkse termijnen (oktober tot en met juli) in rekening gebracht. Dit is mede afhankelijk van de ontvangen termijnfacturen van de Muziekschool Borne.

Bruikleen van instrumenten
Bij de Bornse Harmonie is een keur aan instrumenten te bespelen: klarinet, hobo, dwarsfluit, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, bariton, bastuba, en (melodisch) slagwerk. Het is raadzaam vooraf te overleggen over wensen en mogelijkheden. Voor sommige instrumenten is de belangstelling erg groot, voor andere wat minder. Dit kan in de loop der tijd bovendien sterk fluctueren. Over het algemeen proberen wij te voorkomen, dat geïnteresseerden op een wachtlijst geplaatst moeten worden. Toch is dit niet altijd te voorkomen.

In principe verstrekt de Bornse Harmonie aan alle leden een instrument in bruikleen. Met dat instrument kan bij muziekschool Borne les worden gevolgd. Uiteraard wordt met het instrument gespeeld tijdens repetities en uitvoeringen van de vereniging. Rechten en plichten worden vastgelegd in een zgn. bruikleenovereenkomst. Deze overeenkomst regelt onder meer:

 • periodieke reiniging, onderhoud en reparatie van het instrument, op kosten van de muziekvereniging;
 • aansprakelijkheid van het lid in geval van schade veroorzaakt door onvoorzichtigheid, onoplettendheid of onzorgvuldig handelen van het lid.
 • bijkomende zaken, samenhangend met het lidmaatschap, zoals bladmuziek, uniform, en eventuele accessoires bij instrumentarium.

Het staat nieuwe leden uiteraard vrij in verenigingsverband een eigen instrument te bespelen. Dit leidt echter niet tot teruggaaf van contributie. Wel zijn de kosten van periodieke reiniging, onderhoud en reparatie op voorwaarde van zorgvuldig gebruik voor rekening van de harmonie.

Inzet van leden
Wat vraagt de Bornse Harmonie van haar leden?

 • uiteraard thuis oefenen, wekelijks de repetities bijwonen en aanwezig zijn bij optredens;
 • zorgvuldig omgaan met eigendommen van de vereniging;
 • zaken die als onduidelijk of onredelijk ervaren worden, voorleggen aan het bestuur (helder communiceren over en weer);
 • een positieve en betrokken opstelling naar leden;
 • een actieve instelling (“handen uit de mouwen willen steken”)
 • en natuurlijk voldoen aan financiële verplichtingen.

De voordelen van het lidmaatschap op een rijtje:

 • een actieve vereniging met een rijke historie
 • een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud
 • ruimte voor beginnende en ervaren muzikanten
 • ruime keuze uit te bespelen instrumenten
 • muziekinstrument in bruikleen
 • kortingen bij het volgen van muziekonderwijs

De contributie voor het lidmaatschap van de Bornse Harmonie bedraagt € 16,00 per maand (peildatum augustus 2016).
Bij aanmelding geldt bovendien een eenmalig inschrijfgeld van € 12,50.


    Design © 2004 LEONÉ
    Inhoud © 2009 Bornse Harmonie

    print pagina