Bornse HarmonieLeden


E-mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord aanvragen


Gesponsord door:1986 - heden

1986 Gelezen in de Bornse Courant

1986 60 jaar
In dit jubileumjaar werd een schoolorkesten-festival georganiseerd. Een zeer gewaardeerd en geslaagd initiatief. De krant Tubantia kopte met ‘Festival schoolorkesten voor herhaling vatbaar’.

Verdere hoogtepunten:
Een eerste prijs voor de majorettes tijdens een festival in Almelo.
Een eerste prijs met wimpel voor het tamboerkorps op het KNF concours te Noordwolde.
Koffieconcert in ’t Dijkhuis.
Vier Wijkconcerten.

1991 65 jaar

De slagwerkgroep van de Bornse Harmonie op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade.


Het jaar 1993 moet worden aangemerkt als het topjaar van onze slagwerkgroep. Op basis van eerdere prestaties, 2e van Nederland in 1992, mochten zij deelnemen aan het Wereld Muziekconcours dat om de vier jaar wordt georganiseerd in Kerkrade, een begrip in de muziekwereld.

Onder leiding van hun instructeur Herman Edellijn behaalde de slagwerkgroep een 2e plaats. Een grootse prestatie na een adembenemend optreden.
1994 is het jaar van het derde uniform. Blauw wordt nu ingewisseld voor rood.

1996 70 jaar

1996 Statiefoto


In dit jaar werd begonnen met het organiseren van een solistenconcours voor blaas- en slagwerk- muzikanten. Voor enkele leden van de vereniging een goede gelegenheid om hieraan mee te doen. En met veel succes.

Ook werd door TV Oost aandacht besteed aan dit jubileumjaar. Harm oet Riessen kwam op bezoek voor opnames van zijn programma ‘Harms Locafarantana’.

Het jaar 1997 stond in het teken van het internationaal concours dat werd gehouden in het Duitse Brilon. Orkest en slagwerkgroep namen hieraan deel en reisden af naar Hoog Sauerland voor een succesvolle dag.
Beide onderdelen haalden een 1e prijs, de slagwerkgroep zelfs met lof van de jury.

Na het behalen van een eerste prijs in Duitsland ging het orkest in 1998 op concours in Nederland. In theater ‘de Maaspoort’ in Venlo werd onder de huidige dirigent Marcel Bergboer een goede 1e prijs behaald met promotie naar de 2e afdeling. De jury had grote waardering voor ons orkest en sprak in haar kritisch verslag over ‘een harmonie-orkest met zeer grote mogelijkheden’.

2001 75 jaar

A-orkest in actie tijdens het najaarsconcert in 2000


Dit is het jaar waarin de Bornse harmonie haar 75 jarig bestaan viert. Na deze royale terugblik in vogelvlucht is het noodzakelijk de blik te richten op de toekomst.

Het B-orkest, de kweekvijver voor nieuwe aanwas is sterk groeiend en belooft veel voor de komende tijd. De groei van het B-orkest wordt nog het meest gehinderd door al die leerlingen die hun HaFaBra-diploma’s halen en daarna door mogen stromen naar het A-orkest.

Op het concours in Veenendaal behaalde het A-orkest een eerste prijs.

In het bijzonder moet worden opgemerkt dat ons orkest, dit in tegenstelling tot vele andere orkesten, zich nog steeds geregeld in de Bornse straten laat zien en horen. Buitenoptredens hebben toch iets speciaals, vooral vanwege het bereiken van een groter publiek. Hetgeen dan ook in de laatste 2 jaar goed te merken is aan het aantal nieuwe leden.

Om ook de nieuwe leerlingen het gevoel te geven dat ze bij de Bornse Harmonie horen, is in april 2003 gestart met een 3e orkest, het C-orkest. Zo hebben wij nu het B- en C-orkest als kweekvijver om te zorgen voor een goede aansluiting en doorstroming naar het A-orkest.
Om alle nieuwe leden te voorzien van een instrument kan steeds weer opnieuw een beroep worden gedaan op onze ondersteunende hulptroepen, de supportervereniging. Een onmisbare schakel voor het muzikale gebeuren.
Ook de voorspeelavonden, die door onze vereniging worden georganiseerd, zijn zeer in trek. Hier kan van klein tot groot de vorderingen in prestatie omzetten.
Het jaar 2004 vergde daarnaast veel studie en inspanning om met het A-orkest deel te nemen aan een concours. Dit concours werd gehouden op 21 november in het Muziekcentrum Enschede. Het orkest behaalde hier 85 punten en promoveerde hiermee van de 5e naar de 4e divisie (voorheen 1ste afdeling). Het jaar 2004 werd afgesloten met een kerstconcert.
In het jaar 2005 werd de Bornse Harmonie landskampioen 5e divisie op het topconcours in Musis Sacrum te Arnhem. Daarnaast was er een zeer succesvol zomerconcert samen met het Stedelijk Orkest Borne en een zeer goed bezocht Kerstconcert in de Theresiakerk.


    Design © 2004 LEONÉ
    Inhoud © 2009 Bornse Harmonie

    print pagina