Bornse HarmonieLeden


E-mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord aanvragen


Gesponsord door:1926 - 1945

Voorgeschiedenis
In 1906 werden de muziekverenigingen ‘Ons Genoegen’ (1896) en ‘Eensgezindheid’ (1904) samengevoegd tot één vereniging met de naam ‘Bornsche Harmonie’. Dit is de voorloper van de huidige vereniging. De pastoor van Borne destijds wilde echter dat de katholieken overgingen naar de in 1921 opgerichte RK “St. Stephanus” (voorloper Stedelijk Orkest Borne). Hierdoor werd deze “Bornsche Harmonie” rond 1924 weer opgeheven.

Deze foto uit 1928 is de oudste ons bekende opname van de Bornsche Harmonie

1926 Het (nieuwe) begin
Een groep van 7 personen waaronder Jan van Munster, welke gespeeld hebben in verschillende opgeheven harmonieën, gaven de stoot tot wederoprichting van de 'Bornsche Harmonie'. In 1927 werd reeds deelgenomen aan het eerste concours in Kampen. Daar werd onder de eerste dirigent Karel van Gelder een 1e prijs behaald. Notulen vermelden de aanschaf van een klarinetkop waarvoor in 1928 f 2,- moest worden betaald. De penningmeester had in dat jaar een batig saldo te melden van f 45,86. Dirigent van Gelder werkte kosteloos voor de harmonie en de contributie bedroeg f 0,40 per week.

1931 Vijf jaar na de oprichting

+/- 1932 Op het toenmalige voetbalveld van Borne


In dit jaar promoveerde de Bornsche Harmonie naar de afdeling uitmuntendheid. In de Bornsche Courant van 1 augustus 1931 staat te lezen:
’s Zondags moest de Bornsche Harmonie haar kunnen tonen op het muziekconcours te Uchelen. Kapelmeester v. Gelder en zijn mannen hadden een goede dag. Een eerste prijs met 104 punten. Het is een groote prestatie in bijna 5 jaar tijds van onder den muzikalen ladder tot zo’n hoogte te klimmen. De ontvangstcomm. waarvan de heer Jac. Spanjaard de tolk was, feliciteerde directeur en leden met het groote succes en bood een lauwerkrans aan. Deze kreeg een mooie plek aan het vaandel.

1936 10 jaar

+/- 1938 De pauken werken in 1935 aangeschaft
Rondgang door Borne op 26 september 1936 ter ere van de verloving van prinses Juliana met prins Bernhard. Naar aanleiding van de huwelijksvoltrekking op 7 januari 1937 liep de Harmonie ’s middags en
’s avonds door Borne.

Ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van H.K.H. Wilhelmina in 1938 klauterden de muzikanten de trappen op van de stoftoren van de firma Spanjaard, vanwaar ’s morgens om 8 uur koraalmuziek werd gespeeld. Alle kinderen van alle scholen deden mee aan een kleppermars voor het gemeentehuis, een groots gebeuren. Vanwege de slechte tijd voor de oorlog werd de contributie verlaagd naar f 0,25 per week.

Statiefoto gemaakt in 1938 ter gelegenheid van 12 1/2 jaar Bornsche Harmonie

1941 15 jaar
De heer Lichtenberg werd in 1941 tot voorzitter gekozen. De heer Wigger nam de dirigeerstok over, voor een salaris van f 35,- per maand.

Er staat te lezen in de Bornsche Courant van zaterdag 19 april 1941:
De burgemeester memoreerde op de receptie dat de Harmonie in niet geringe mate heeft meegewerkt tot heil der gemeente. Er kan geen feestelijkheid zijn of zij verleende haar medewerking.

Helaas kon hier in de oorlogsjaren niet meer aan worden voldaan, omdat de bezetter alle culturele activiteiten voor eigen eer en glorie gebruikte.
Daarom is er na 1941 in de oorlogstijd niet meer gemusiceerd. De leden hielden wel contact, zodat de instrumenten in mei 1945 weer konden worden ingeblazen.
Na de oorlog bleef de harmonie ten dienste staan van en haar culturele inbreng hebben in de Bornse gemeenschap.


    Design © 2004 LEONÉ
    Inhoud © 2009 Bornse Harmonie

    print pagina