Bornse HarmonieLeden


E-mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord aanvragen


Gesponsord door:Algemeen

Welkom
Welkom bij de Bornse Harmonie. Wij zijn blij, dat u geïnteresseerd bent in onze muziekvereniging. Wij hopen, dat u na de kennismaking met onze website een goed beeld heeft van onze muziekvereniging. Bij vragen staat het u uiteraard altijd vrij contact op te nemen met het secretariaat van de harmonie (zie contact).

Bornse Harmonie
De Bornse Harmonie is in 1926 opgericht en kent inmiddels een lange en kleurrijke geschiedenis. De muziekvereniging is opgebouwd uit 3 harmonieorkesten en een slagwerkgroep. De vereniging maakt de laatste jaren een sterke groei door met veel aanwinst van jeugdigen maar ook volwassenen. Momenteel telt de vereniging 130 leden. Blijkbaar voelen vele nieuwe leden zich aangetrokken tot de prettige sfeer binnen de muziekvereniging en de gerichte investeringen in muzikale kwaliteit; die investeringen zijn niet alleen zichtbaar in de grote hoeveelheid eigen muziekinstrumenten, maar ook in de financiële ondersteuning van muziekonderwijs.

Muziekactiviteiten
De Bornse Harmonie neemt een belangrijke plaats in in het muzikaal-culturele leven binnen de gemeenschap. Onze muziekvereniging zorgt geregeld voor de muzikale omlijsting van plaatselijke evenementen en feestdagen, zoals Carnaval en Koninginnedag. Ook verzorgt zij optredens in het Kulturhus van Borne. Daarnaast is zij bij landelijke muziekconcoursen vaak van de partij.

Waar staat de Bornse Harmonie voor?
De Bornse Harmonie is uiteraard gericht op het leveren van goede muzikale prestaties. Regelmatig nemen de verschillende onderdelen deel aan concoursen op regionaal en nationaal niveau. Natuurlijk staat het gezamenlijk musiceren voorop: zonder samenspel geen samenklank. In het verlengde hiervan hechten wij dan ook veel belang aan saamhorigheid, gezelligheid en ontspanning. Zo organiseert de Bornse Harmonie jaarlijks voor haar leden recreatieve evenementen en activiteiten. Een aantal van die activiteiten staat uiteraard ook in het teken van fondsen- en ledenwerving. Al met al staat de Bornse Harmonie bekend als een vereniging met een goede sfeer tussen leden onderling.

 

Actieve inbreng
Een vereniging kan alleen maar goed draaien met de actieve inbreng van alle leden; binnen onze harmonie is er dan ook veel ruimte voor individuele leden om deel te nemen aan de organisatie van talloze activiteiten en evenementen. Inspraak en medezeggenschap zijn geregeld in de ledenraadvergadering, die minimaal eens per jaar plaatsvindt.

 Actieve inbreng
Een vereniging kan alleen maar goed draaien met de actieve inbreng van alle leden;

binnen onze Harmonie is er dan ook veel ruimte voor individuele leden om deel te nemen aan de organisatie van talloze activiteiten en evenementen. Inspraak en medezeggenschap zijn geregeld in de ledenraadvergadering, die minimaal eens per jaar plaatsvindt.


Eigen huis
De Bornse Harmonie beschikt over een goed geoutilleerd en perfect onderhouden verenigingsgebouw aan de Weideweg 1 met een prima akoestische oefenruimte, keukenfaciliteiten en vergaderruimtes.
De vereniging heeft een eigen clubblad, "Weidehoesproat", dat periodiek verschijnt. Het wel en wee van de vereniging komt daarin voor het voetlicht.

Samenwerking
De vereniging werkt intensief samen met de afdeling muziekonderwijs van de gemeente Borne. Afspraken met de afdeling muziekonderwijs, onder meer met betrekking tot kwaliteit en in- resp. doorstroom zijn vastgelegd is een samenwerkingsovereenkomst met Welzijn en Cultuur Borne. De Bornse Harmonie werkt samen met de andere muziekverenigingen in de Bornse gemeenschap.


    Design © 2004 LEON…
    Inhoud © 2009 Bornse Harmonie

    print pagina